Vi är en sluten förening som gillar att köra bil tillsammans på utmanande banor under välordnade former. Antalet medlemsplatser är begränsat. Nya
medlemmar tas emot efter rekommendationer och accepteras initialt endast som prövomedlemmar under första året, för att därefter eventuellt accepteras som fullvärdiga medlemmar.

Power is nothing without control.